Iedere Bomberbotles kan in 60 minuten gegeven worden en volgt dezelfde opbouw:

  1. Herhaling voorgaande les  5 min.
  2. Uitleg nieuw concept 10 min.
  3. Offline activiteit (koppeling naar het dagelijks leven) 10 min.
  4. Oefenlevel(s) (klassikaal)  5 min.
  5. Zelfstandig spelen van de Missie (online game) 20 min.
  6. Nabespreking 10 min.

In iedere les wordt een nieuwe programmeerconcept geïntroduceerd. Deze concepten staan aan de basis van iedere programmeertaal en zorgen ervoor dat programmeurs (en leerlingen) efficiënte computerprogramma’s kunnen schrijven. Leerlingen leren o.a. hoe zij commando’s gemakkelijk kunnen herhalen met behulp van het programmeerconcept For Loops en hoe zij commando’s kunnen opslaan en hergebruiken met het programmeerconcept Functies

Na de uitleg van de leerkracht wordt het programmeerconcept van die les gekoppeld aan herkenbare situaties uit het dagelijks leven (zoals de stoelendans, een orkest maken, als robots door de klas lopen) en passen de leerlingen hun kennis toe door een robot te programmeren om levels op meest efficiënte wijze op te lossen in onze online game.

Did this answer your question?