Leerlingen hebben na aanmelden direct toegang tot Missie 1. Als leerkracht bepaal jij echter wanneer leerlingen toegang krijgen tot volgende Missies. Doorloop onderstaande stappen om een Missie voor jouw klas te ontgrendelen.

Stap 1. Log in als leerkracht en ga naar het lessenoverzicht. 

Stap 2. Bij iedere Missie-afbeelding vind je rechtsboven een tandwiel.
Klik hierop om de instellingen van de betreffende Missie te openen.

Groep - Hier vind je het overzicht van jouw groepen.  

Huidige Missie - Hier geef je aan of een groep deze Missie mag spelen. 

Game Levels - Hier geef je aan in welke volgorde leerlingen levels in de Missie mogen spelen.

Stap 3. Ontgrendel de Missie door in de kolom genaamd “Missie” bij de betreffende groep te klikken op het lege vakje. Het slot opent nu en leerlingen kunnen deze Missie spelen. Om de Missie weer te vergrendelen klik je simpelweg opnieuw op het vakje, waarna het slot weer zal sluiten. In het voorbeeld hierboven hebben groep 6 en 7 toegang tot deze Missie. Groep 5 niet.

Optioneel: Levels ontgrendelen.
In de kolom “Levels” kun je aangeven in welke volgorde leerlingen levels in de Missie mogen spelen. Een dicht slot geeft aan dat leerlingen levels in huidige volgorde moeten spelen (groep 6 in bovenstaand voorbeeld). Zij moeten eerst level 1 oplossen om level 2 vrij te spelen, level 2 oplossen om level 3 vrij te spelen, et cetera. Dit is de aanbevolen instelling, aangezien levels opbouwen in moeilijkheidsgraad. In bovenstaand voorbeeld 

Wat een leerling ziet en kan bij deze instelling: 

Je kunt er ook voor kiezen om leerlingen zelf te laten bepalen in welke volgorde zij levels in deze Missie spelen. Klik in dit geval op het lege vakje en het slot gaat open (groep 7 in het voorbeeld). Dit kun je bijvoorbeeld doen wanneer de leerlingen al bekend zijn met het concept of als je ze meer autonomie wilt bieden. 

Wat een leerling ziet en kan bij deze instelling:

Did this answer your question?