Voor ons staat de veiligheid en de privacy van het kind centraal. Het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen vinden wij dan ook heel belangrijk. Als aanbieder van digitale leermiddelen staan wij ingeschreven bij het privacy convenant en passen wij de afspraken uit het convenant toe. 

Het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Meer informatie vind je op de website. Een overzicht van aanbieders die deelnemen aan het convenant vind je hier.

Did this answer your question?