Krijgen leerlingen na inloggen de melding dat hun proefperiode voorbij is, dan betekent dit ofwel dat de proefperiode er voor jullie op zit ofwel dat de licentie die voor deze leerling is aangeschaft nog niet aan het leerlingenaccount is gekoppeld. Koppel in dit geval handmatig de licentie aan deze leerling (zie instructies hier) en laat de leerling opnieuw inloggen. De leerling heeft nu weer toegang tot Bomberbot. 

Did this answer your question?