Op het platform kun je als leerkracht niet zelf de leerlingen overplaatsen naar andere online klassen of andere leerkrachten. Wij kunnen dit wel voor jullie regelen. Stuur s.v.p. een mail naar hello@bomberbot.com met de volgende informatie in een overzicht: 

a) gebruikersnamen van leerlingen die overgeplaatst dienen te worden.
b) naam van de huidige klas.
c) naam van de klas waar zij naar overgeplaatst dienen te worden.
d) (optioneel) e-mailadres van de leerkracht waar zij naar overgeplaatst dienen te worden.

Dan maken we dit zo snel mogelijk in orde.

Did this answer your question?